WMO-adviesraden Stad gaan op de schop

© RTV Noord (archief)
Het college van burgemeester en wethouders in Groningen wil de WMO-adviesraden anders inrichten. Deze raden informeren burgers over de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.
De subsidie voor de huidige adviesraden loopt tot 1 januari 2016. Daarna moet de vernieuwde opzet er staan.
Andere manier
De huidige adviesraden trokken bij de gemeente aan de bel, omdat de samenwerking volgens hen niet optimaal is. De gemeente liet hierop een andere opzet onderzoeken.

Op dit moment zijn drie adviesraden actief: de Ouderenraad, de Adviesraad voor het Gehandicaptenbeleid en het WMO-platform. Aan de nieuwe adviesstructuur dachten burgers, ondernemers, raadsleden, leden van de huidige adviesraden en beroepskrachten mee.

Experimenten

In de wijken ziet de gemeente mogelijkheden om de adviesraden breder te organiseren, zodat er meer verbindingen gelegd worden en de aanwezige expertise beter wordt benut. In vier wijken komen hiervoor experimenten.
Om tot een nieuwe opzet van de stedelijke adviesfunctie te komen, stelt de gemeente een kwartiermaker aan.