Stad bemiddelt niet in schoonmaakkwestie openbare scholen

Het gemeentebestuur van Groningen ziet geen aanleiding om te bemiddelen tussen schoonmakers en het bestuur van onderwijsorganisatie O2G2. Dat antwoordt het college op vragen van PvdA, SP en de Stadspartij.
De partijen maken zich zorgen over het
van klaslokalen en scholen, nu schoonmakers minder tijd hebben om hun werk te doen. In een reactie zegt het stadsbestuur geen formele positie te hebben in de kwestie.

Contact

Wel heeft de gemeente contact gezocht met het bestuur van O2G2. Uit dit gesprek is naar voren gekomen dat het bestuur graag met een delegatie van de schoonmakers om tafel wil om een toelichting te geven over hun beleid
Het gemeentebestuur vertrouwt erop dat de kwestie in goed overleg kan worden opgelost.

Nieuwe aanbesteding

Overigens eindigt het huidige contract met de schoonmakers komend jaar. In de loop van dit jaar start een nieuwe aanbesteding. O2G2 zegt daarbij goed naar de kwaliteit te willen kijken en de code verantwoordelijk marktgedrag te willen naleven.