'Mosselbanken van groot belang voor de Waddenzee'

© Jan Overduin
Mosselbanken zijn 'hotspots van biodiversiteit' in de Waddenzee en daardoor van groot belang voor het leven in het natuurgebied. Uit onderzoek, waarbij 12.000 monsters zijn genomen, blijkt het leven er gevarieerder dan gedacht.
Op de mosselbanken leven ruim 40 procent meer soorten als wieren, krabben en vissen. De banken bieden namelijk structuur om op te groeien en gelegenheid om te schuilen. Op hun beurt trekt dat leven weer vogels aan: op en rond een bank 3,5 keer meer dan elders.

Kennis vergaren

De vijf rijkste plekken liggen in de luwte van de eilanden, komt verder naar voren uit onderzoek door onder meer Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Koninklijke NIOZ, Rijksuniversiteit Groningen en Vereniging Kust & Zee (EUCC). Doel van het vijf jaar durende onderzoek was meer kennis te vergaren voor het herstel van een rijke Waddenzee, een mikpunt van de overheid voor 2026.

Geduld

Proeven hebben echter aangetoond dat het herstel van mosselbanken, die onder meer door bevissing zijn verdwenen, niet eenvoudig is. Geduld hebben voor natuurlijk herstel is op zijn plaats. Het niet-verstoren van bestaande mosselbanken moet prioriteit hebben boven herstelexperimenten, stellen de onderzoekers.
Zo mislukte een proef met fijnmazige 'kratten' van afbreekbaar plastic (gemaakt van zetmeel). Ze moesten een plek bieden aan mosselen om zich te hechten en veiligheid te bieden tegen golven en vraat van krabben en garnalen.

Natuurkaart

De onderzoekers, die financiële steun kregen van het Waddenfonds, Rijkswaterstaat en de provincies Friesland en Noord-Holland, hebben een natuurkaart gemaakt die laat zien waar toekomstige zeereservaten zouden moeten komen. De resultaten van hun projecten Mosselwad en Waddensleutels worden donderdag gepresenteerd op een symposium in Leeuwarden.