Werkloosheid in Groningen daalt sterk

© Archief RTV Noord
De werkloosheid in Groningen is in maart sterk gedaald. Economisch herstel en seizoensarbeid zorgen in vrijwel alle sectoren voor een flinke afname van het aantal WW-uitkeringen.
Aantrekkende seizoenswerkgelegenheid in de landbouw en horeca versterkt hierbij het effect van het economische herstel. Dit herstel is vooral zichtbaar in de bouw, de industrie en bij uitzendbureaus.

Meer WW-uitkeringen in zorg

Daartegenover staan de ontwikkelingen in de sector zorg en welzijn, waar reorganisaties en krimpende zorgbudgetten de afgelopen maanden hebben gezorgd voor veel nieuwe WW-uitkeringen.

Iets boven landelijk gemiddelde

Eind maart telde Groningen 16.312 WW-uitkeringen. Dat is 5,4 procent van de beroepsbevolking. Landelijk ligt dat percentage op 5 procent. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Daling ten opzichte van 2014

Vergeleken met vorig jaar is er in Groningen en Friesland sprake van een daling van de werkloosheid, terwijl Drenthe nog een kleine stijging op jaarbasis laat zien.