Aanpak scholen De Marne kost zes miljoen euro

Het gemeentehuis in Leens
Het gemeentehuis in Leens © Jeroen Berkenbosch / RTV Noord
Zes miljoen euro moet ervoor zorgen dat de scholen in De Marne toekomstbestendig worden. Schoolgebouwen krijgen een opknapbeurt en het gemeentehuis in Leens wordt verbouwd om als basisschool te kunnen dienen.
Kindcentrum

De gemeente liet eerder weten dat ze graag een kindcentrum in het
wil, maar dan moet er nog wel wat gebeuren. Wethouder Mariëtte de Visser: 'Het gebouw is nu nog niet geschikt, maar kan worden aangepast'. Volgens haar moeten er lokalen bij komen. De huidige ruimtes kunnen dan dienen als kantoren en dagopvang, die ook in het kindcentrum komt. Daarnaast blijft de gemeente actief in het gebouw, maar zij krijgt minder ruimte.

Leens, Ulrum en Eenrum

Cbs De Regenboog en obs De Lydinge in Leens worden samengebracht onder het dak van het gemeentehuis. Gbs De Hanpalm blijft in het huidige pand, dat wordt gemoderniseerd.
Er wordt groot onderhoud gepleegd aan het schoolgebouw in Ulrum en ook de gymzaal wordt gerenoveerd, net zoals die in Eenrum.

Wehe-den-Hoorn

De gemeente ziet af van nieuwbouw van de gymzaal in Wehe-den-Hoorn. 'We moeten keuzes maken en de financiering van het scholenplan zou anders te duur worden', vertelt De Visser. 'Het viel ons op dat er naast de scholen heel weinig anderen gebruik maken van de zaal.' De huidige gymzaal in Wehe-den-Hoorn wordt gesloopt. Met de scholen in het dorp zijn afspraken gemaakt over een tegemoetkoming in de vervoerskosten naar de gymzalen in Leens en Eenrum.

Schoolbesturen

Het scholenplan kan gefinancierd worden, doordat schoolbesturen meebetalen. De plannen zijn in samenspraak met die besturen opgesteld. Ook hoopt De Marne geld te krijgen via de Dialoogtafel en de provincie.
Op 28 april besluit de gemeenteraad of De Marne geld beschikbaar stelt voor het 'scholenplan'.