Kerkelijk leiders laten zich onderdompelen in bevingsgebied

Bisschop Gerard de Korte van het bisdom Groningen-Leeuwarden en secretaris Arjan Plaisier van de Protestantse Kerk Nederland (PKN) hebben vrijdag het aardbevingsgebied bezocht.
Het duo ging langs beschadigde huizen en sprak met gedupeerden.
De kerklijke leiders richtten zich vooral op de psychologische gevolgen van de gaswinning. Bij Arjan Plasier kwamen die verhalen van gedupeerden hard binnen.
'Je hoort wat mensen van vlees en bloed die hier wonen meemaken', zegt hij. 'Dat kan je niet onberoerd laten.'

Kerk gaat dit niet oplossen

'Het is ook wel de kerk eigen dat je naar de levensverhalen van mensen luistert. Niet te snel zeggen dat het wel mee zal vallen en dat we allemaal wel onze problemen hebben', aldus Plaisier.'
'De kerk is niet de instantie die dit even voor u op gaat lossen, maar de kerk kan wel een luisterend oor bieden. Mensen serieus nemen en een stem van de mensen zijn naar lokale en nationale overheden toe. Dat kan de kerk zeker doen.'
Plaisier en De Korte zijn in de Petrus en Paulus Kerk in Loppersum ook het gesprek aangegaan met de Groninger Bodem Beweging en burgemeester Michels van Winsum. Bij de Waardevol Leven Gemeente ging Plasier ook nog de discussie aan met studenten.

Kerk en aardbeving

Het bezoek vond plaats op uitnodiging van het platform platform ´kerk en aardbeving´. Dat is een samenwerking van verschillende kerkgemeenschappen in de regio die in actie willen komen tegen de aardbevingsproblematiek.
Mooie vragen van de studenten van de
aan Arjan Plasier van
# Loppersum

— jako jellema (@jakojellema)