Nieuw provinciebestuur: gaskraan nog verder dicht

© Erik Hogeboom
De beoogde collegepartijen van het nieuwe provinciebestuur in Groningen vinden dat de gaswinning nog verder moet worden verminderd, nu maandag is gebleken dat er 170.000 panden in het aardbevingsgebied moeten worden verstevigd.
Raad van State

SP, CDA, ChristenUnie, D66 en GroenLinks laten via een verklaring weten de maatregel 'ernstig en ingrijpend' te vinden. Het door hen te vormen college van Gedeputeerde Staten zal daarom overgaan tot het aanvragen van een voorlopige voorziening bij de Raad van State. De inzet is een nog verdere reductie van de gaswinning.

Enorme opgave

'Naarmate er meer bekend wordt, zoals maandag is gebeurd, blijkt dat er een enorme opgave op ons afkomt om de veiligheid van de Groningers te garanderen', aldus de partijen. 'Dan is het naar onze mening niet meer dan logisch om in te grijpen bij de bron in plaats van herstelmaatregelen achteraf te treffen.'