NAM biedt excuses aan

'NAM betreurt het ten zeerste dat de aardbevingen voor zoveel Groningers tot problemen leiden.' Directeur Gerald Schotman van de aardoliemaatschappij biedt daarvoor zijn excuses aan.
NAM reageert dinsdag voor het eerst op
, dat de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) op 18 februari heeft gepubliceerd.

Groningers helpen

Volgens NAM is sinds de zware beving bij Huizinge in 2012 duidelijk dat de aardbevingen in onze provincie niet alleen schade veroorzaken, maar ook een veiligheidsrisico vormen. 'Iedereen is het erover eens dat de bewoners van Groningen geholpen moeten worden en niet met de problemen mogen blijven zitten', aldus NAM-baas Schotman.

Redelijkheid

Schotman maakt wel een kanttekening: 'Ik ben ervan overtuigd dat de mensen, die voor de beving bij Huizinge oordeelden dat er geen aanleiding bestond om meer onderzoek te doen, in redelijkheid tot dat oordeel kwamen. Maar net als de OVV betreur ik, met de kennis van vandaag, dat we niet eerder verdergaand onderzoek naar de veiligheidsrisico's hebben gedaan. We hadden nieuwsgieriger kunnen zijn naar wat er precies gebeurt in en boven de bodem in Groningen. We hadden meer open kunnen staan voor geluiden van buiten. Dat dat niet is gebeurd, betreur ik', aldus Schotman.

Onderzoek

NAM zal de aanbevelingen van de OVV op het gebied van onderzoek en communicatie uitvoeren. Schotman: 'Wij zijn na de beving bij Huizinge met tal van onderzoeken begonnen en hebben daar ook al de nodige resultaten van gedeeld. Het eind 2012 door NAM opgestelde en in 2013 verder uitgebreide lange termijn onderzoeksprogramma ('Study and Data Acquisition Plan'), dat onder onafhankelijke wetenschappelijke begeleiding wordt uitgevoerd, moet de komende periode de kennis vergroten over de aardbevingen en de effecten daarvan op de bovengrond. En het moet de onzekerheden rond het aardbevingsvraagstuk verkleinen'.

Communicatie

Verder stelt de OVV dat het wenselijk was geweest als NAM bewoners beter had geïnformeerd. Schotman vervolgt: 'Zodra nieuwe inzichten beschikbaar komen, willen we met de bewoners van Groningen in gesprek gaan over wat de resultaten voor hen kunnen betekenen. NAM zal zich daarbij extra inspannen om deze bevindingen in begrijpelijke taal te delen met een breed publiek. Ook zullen wij met minister Kamp bezien of de onderzoeken die reeds lopen voldoende zijn om de onzekerheden rond de aardbevingen zo snel mogelijk te beperken. Dan wordt ook duidelijk welke verdere maatregelen nodig zijn'.

Drie doelen

Schotman benadrukt dat NAM niet alle problemen kan oplossen. Het concern verwelkomt dan ook de aanstelling van een Nationaal Coördinator Groningen. Verder heeft Schotman drie doelstellingen:
1. Langlopende schadegevallen, die bij NAM in behandeling zijn, moeten dit jaar worden afgehandeld. Het Centrum Veilig Wonen neemt de behandeling van alle schademeldingen zo spoedig mogelijk over;
2. NAM zal op verzoek van minister Kamp voor 1 mei een aantal onderzoeken naar de veiligheidsrisico's afronden. Schotman zal de onderzoeksresultaten met de bewoners van Groningen delen, onder andere via de NAM Bewonerskrant;
3. NAM zal de communicatie met de bewoners verbeteren, meer gericht op discussie en overleg.

Belofte

Schotman belooft tot slot het volgende: 'Ik zal mij de komende jaren blijven inzetten voor oplossingen, die bijdragen aan de veiligheid voor de bewoners van Groningen'.
Oh, maar NAM wás wel nieuwsgierig - naar hoeveel gas er gewonnen kon worden, zo snel en efficiënt mogelijk.

— Nicolette Marié (@nmaccentaigu)
Vooruit, waar gewerkt wordt maakt men fouten... alleen hebben jullie die wel heel veel jaren achtereen gemaakt

— Martin Specken (@martinspecken)