Confrontatie raad en college Grootegast blijft uit

Velen verwachtten vuurwerk dinsdagavond in de raadszaal van Grootegast, maar tot een bikkelharde confrontatie tussen de gemeenteraad en het college van B en W over de legalisering van illegale paardenbakken kwam het niet.
Sterker nog: het gemeentebestuur nam alle adviezen van de raadsbrede werkgroep over en haalde daarmee meteen de angel uit het heikele onderwerp.

Wat was er aan de hand?

Twee jaar geleden begon het gemeentebestuur van Grootegast een offensief tegen illegale paardenbakken. De gemeente sommeerde de eigenaren van die bakken weg te halen of aan te passen aan de regels in het bestemmingsplan.
Het leidde tot een hoop onrust en onbegrip bij de eigenaren, omdat de bakken er vaak al jaren stonden en niemand er last van had.

VZ2000 springt in de bres

Oppositiepartij VZ2000 nam het op voor de eigenaren. Op initiatief van die partij kwam er een raadsbrede werkgroep die de gang van zaken onderzocht. Die werkgroep, met daarin alle partijen, adviseerde het gemeentebestuur unaniem soepeler om te gaan met illegale paardenbakken.
Het gemeentebestuur reageerde afwijzend op het raadsbreed gedragen rapport; drie van de vier adviezen waren volgens het college van B en W juridisch onuitvoerbaar. Met dit standpunt stond het gemeentebestuur lijnrecht tegen over de raad en leek een harde confrontatie aanstaande.
College neemt adviezen toch over
Dinsdagavond gingen zowel de raad als het publiek even recht zitten voor een democratisch gevecht, maar het kwam niet eens tot een schermutseling. Het college nam alle adviezen van de werkgroep tegen de verwachting in gewoon over.
Fractievoorzitter Ytsen van der Velde van oppositiepartij VZ2000 en initiatiefnemer van de werkgroep: 'We hadden een gigantische discussie verwacht, helemaal gezien de aanvankelijke reactie van het college op ons rapport. Maar ze hebben alle bezwaren ingeslikt. Onvoorstelbaar.'

Reactie college

Wethouder Sjabbo Smedes: 'Het is gaat om een bestemmingsplan en de raad mag daar beslissingen over nemen en als dit is wat de raad wil dan moeten we dat uitvoeren. In het voorstel van de raad staat dat alle paardenbakken die op luchtfoto's van 2014 staan nu gelegaliseerd worden. Dat gaan we doen.'