'Cruciale informatie onthouden' bij plannen zuidelijke ringweg

De wijken die grenzen aan de zuidelijke ringweg krijgen te maken met zes procent meer verkeer als het Project Aanpak Ring Zuid wordt doorgevoerd. Dat concluderen Vereniging Groningen Verdient en Stichting Leefomgeving Zuidelijke Ringweg.
Beide partijen eisten inzage in de berekeningen die gemaakt zijn over de verkeersstromen in de omliggende wijken.

Zes procent

In het ontwerp tracébesluit werd nog uitgegaan van een daling van het verkeer aldaar met zes procent. Op basis hiervan keurde de politiek destijds de plannen goed, zeggen de actiegroepen.
Zij stellen: 'Het projectbureau was al op de hoogte van de nieuwe verkeerscijfers bij het vaststellen van het tracébesluit, maar heeft deze cijfers niet naar buiten gebracht. Hierdoor is zowel politici als bewoners cruciale informatie onthouden en is het besluit de huidige plannen voor de ringweg goed te keuren, op onjuiste gronden genomen.'

Herevaluatie

Vereniging Groningen Verdient en Stichting Leefomgeving Zuidelijke Ringweg vinden op basis van de stijging van het verkeer in de wijken dat vier van de zes doelstellingen van het project niet worden behaald. Zij eisen herevaluatie van het plan.