Stadswijken mogen geld voor jongeren zélf uitgeven

De elf Groninger stadsdelen mogen dit jaar zélf zeggen waar het geld voor jongeren naartoe moet. De gemeente investeert in totaal 1,4 miljoen euro in nieuwe ideeën.
Daarvan krijgt elk stadsdeel een basisbedrag van 40.000 euro. De gemeente verdeelt de rest van het geld over de wijken op basis van het aantal jongeren tot 18 jaar in de wijk.

Beslisteams

Wethouder Mattias Gijsbertsen geeft woensdagmiddag de aftrap voor de nieuwe regeling. 'We hebben gezegd: in de wijken kunnen mensen het beste bepalen wát er nodig is om jeugd gezonder te laten opgroeien', vertelt Gijsbertsen. 'Iedereen kan ideeën en plannen aandragen. De besluiten worden genomen door de beslisteams. Daar zitten in elk geval jeugdwerkers en bewoners in. Zij gaan besluiten waar het geld uiteindelijk naartoe gaat.'

Projecten

Op de website www.wij.groningen.nl kunnen van 24 april tot 15 juni voorstellen worden ingediend. 'Het gaat niet om zwaardere jeugdzorg', benadrukt Gijsbertsen. 'Maar wél om projecten tegen pesten, voetbaltoernooien met een actieve rol voor de ouders, projecten voor licht verstandelijk beperkte kinderen, dat soort dingen.'

Spannende stap

Volgens Gijsbertsen is het voor de gemeente een 'spannende stap' om de verantwoordelijkheid in de wijken neer te leggen. Begin 2016 wordt het project afgerond met een conferentie waarop de indieners van alle initiatieven de resultaten presenteren.