Ruim 32 miljoen voor aardbevingsbestendige damwanden

De dijk bij Woltersum, januari 2012
De dijk bij Woltersum, januari 2012 © Archief (Carolien Wagenmakers)
Waterschap Noorderzijlvest stelt een krediet van 32.500.000 euro beschikbaar voor het vervangen van de damwanden in het Eemskanaal tussen Bronssluis en Woltersum.
Dat is woensdagavond besloten in de vergadering van het algemeen bestuur van het waterschap.

In slechte staat

In totaal gaat het om een tracé van zes kilometer. De damwanden op het tracé Woltersum-Bronssluis verkeren in slechte staat. Onderzoek heeft aangetoond dat er door het optreden van bevingen, zwaardere eisen aan de damwanden moeten worden gesteld.

Rekening naar EZ

De werkzaamheden beginnen voor de zomer. De extra kosten van de aanpassingen voor het aardbevingsbestendig maken van de damwanden komen voor rekening van het ministerie van Economische Zaken. Rijkswaterstaat vergoedt het deel dat dient ter vervanging van de oeverbescherming.

Nieuw dagelijks bestuur

Tijdens de vergadering van het waterschap is ook het nieuwe dagelijks bestuur van Noorderzijlvest benoemd. Het bestuur bestaat uit Carla Alma (Water Natuurlijk), Bob van Zanten (Fractie Geborgd Ongebouwd) en - namens de combinatie CDA-VVD-ChristenUnie - Eisse Luitjens (VVD) en Jan Bos (CU).