Nieuw provinciebestuur wil direct aan gaskraan draaien

Het nieuwe provinciebestuur vindt dat de gaswinning direct teruggebracht moet worden naar 27 miljard kuub per jaar. En aan de Dialoogtafel moet meer inbreng komen van bewoners, zo vindt de coalitie van SP, CDA, D66, ChristenUnie en GroenLinks.
Donderdagavond presenteerde de nieuwe coalitie het college-akkoord 2015-2019 getiteld 'Vol Vertrouwen.' De ondertitel luidt: Wie geen vertrouwen in anderen stelt, zal ook nimmer het vertrouwen van anderen winnen.

'Historisch akkoord'

'We hebben een historisch akkoord gesloten', zegt SP-fractievoorzitter Sandra Beckerman. Het coalitie-akkoord moet ervoor zorgen dat de burger het vertrouwen in de politiek terugkrijgt. 'We willen de inwoners van Groningen veel vertrouwen geven en de werkgelegenheid verbeteren. we willen met de inwoners strijden voor minder gaswinning'

Verrassing

Grote verrassing als nieuwe gedeputeerde is SP'er Eelco Eikenaar. Hij was tot 2012 gemeenteraadslid in de Stad. Daarna werkte hij voor de SP-fractie in Den Haag.

Overige gedeputeerden

De overige gedeputeerden: Fleur Gräper (D66), Patrick Brouns (CDA), Nienke Homan (GroenLinks) en Henk Staghouwer (CU). De gedeputeerden gaan voltijd werken.

Aardbevingsdossier

Eikenaar wordt verantwoordelijk voor het aardbevingsdossier: 'Ik hoefde hier niet lang over na te denken. Dit college zet vol in op het terugdringen van de gaskraan, uiteindelijk willen we naar maximaal twaalf miljard kuub per jaar.'
De mogelijkheden voor een uitkoopregeling, waarbij door aardbevingen beschadigde woningen in een corporatie worden ondergebracht, wordt onderzocht, schrijft de beoogde coalitie in het stuk van 22 kantjes.

Herindeling

Over de gemeentelijke herindeling meldt de coalitie dat die niet wordt opgelegd, in tegenstelling tot de tot nu toe gevaren koers. 'Gemeenten bepalen zelf het proces van herindeling. We ondersteunen de initiatieven die gemeenten aandragen.'

Windparken

Het nieuwe college van Gedeputeerde Staten gaat voor windparken op zoek naar 'meer geschikte locaties waar zo veel mogelijk draagvlak voor is en die voor zo min mogelijk overlast zorgen.' Het vertrekkende college had drie locaties voor windparken in onze provincie.
Het beoogde college wordt komende woendag geïnstalleerd.
Kijk dit is nou ons college: Strijdbaar!

— Sandra Beckerman (@SandraBeckerman)