'Windmolens op andere plekken in provincie'

Het nieuwe provinciebestuur gaat op zoek naar andere plekken om windmolens te plaatsen. Volgens beoogd gedeputeerde Nienke Homan (GroenLinks) is nog niet eerder onderzocht of dat mogelijk is.
Het vorige college hield vast aan drie plekken, de Eemshaven, Delfzijl en langs de N33. Het nieuwe college wil samen met gemeenten op zoek naar andere locaties, waar meer draagvlak is. Ook het beoogde windmolenpark bij Meeden (een van de N33-varianten) is wat Homan betreft nog niet definitief.

In gesprek

'We willen daarover opnieuw in gesprek met de minister. En met de bewoners. En als we zo'n gesprek aangaan, betekent dat dat we op zoek gaan naar oplossingen. De minister heeft een windmolenpark in Groningen al een keer eerder uitgesteld. Dus ook daar hebben we vertrouwen in.'

Nieuwe bestuursstijl

Volgens Homan is in de voorgaande jaren niet op de goede momenten geluisterd naar de inwoners. 'Dat gaan we anders doen. Dat is onze nieuwe bestuursstijl. Dus, als de stad Groningen nog steeds een park van 70 megawatt bij Stad wil, gaan we daarover praten. Als een gemeente met zo'n mooi voorstel komt, gaan wij daarover in gesprek.'
Het nieuwe college houdt wel vol aan de afspraken met het Rijk om te zorgen voor een capaciteit van 850 megawatt in de provincie.