Gemeenten helpen samen mensen na jaren weer aan werk

Hoe krijg je iemand aan het werk die al jaren thuis zit? Door de invoering van de Participatiewet krijgen de gemeenten dit soort vragen regelmatig op hun bord.
Om dit te kunnen bolwerken zoeken de gemeenten Eemsmond, Bedum, Winsum en De Marne steun bij elkaar en werken ze vanaf nu samen.

Officiële samenwerking

De samenwerking tussen de vier gemeenten was onofficieel al gestart aan het begin van deze maand, vrijdag werd het officiële samenwerkingsverband door de wethouders ondertekend.

Samenwerken noodzakelijk

Volgens SP-wethouder Sandra Herkströter van de gemeente Eemsmond is deze samenwerking noodzakelijk: 'We hebben een forse opgave gekregen na de invoering van de Participatiewet. De doelgroep die we moeten bedienen binnen het gebied van werk en inkomen is nu veel breder en omdat we al samenwerken binnen ons werkplein, is dit een logische vervolgstap'.

Langdurig werkelozen

Daarnaast is de samenwerking volgens de SP-wethouder hard nodig op het gebied van langdurig werkelozen. 'Dat is een zware doelgroep. We hebben er voor gekozen ons hier op te specialiseren om deze groep te kunnen behappen.'

Waar kunnen mensen nu terecht?

Voor de inwoners van de gemeente Winsum verandert er volgens Herkströter niet zoveel, omdat het loket in Winsum zit. 'De inwoners van de andere gemeenten moeten naar Winsum komen, lukt dat niet dan kan de consulent ook aan huis komen of wordt er vervoer geregeld', legt de wethouder uit.