Kamer stemt in met omkering bewijslast

Een ruime meerheid van de Tweede Kamer heeft dinsdagmiddag ingestemd met de omkering van de bewijslast. Dat betekent dat de NAM voortaan moet bewijzen dat schade niet door aardbevingen wordt veroorzaakt.
De Kamer negeert het verzet van minister Henk Kamp van Economische Zaken. Het amendement van de Partij voor de Dieren en de PvdA hierover kreeg tijdens de stemming ruime steun. De VVD stemde als enige partij tegen.

Eerste Kamer

Het kan nog wel even duren voordat de omkering van bewijslast in praktijk wordt gebracht. Eerst moet de Eerste Kamer zich er nog over buigen. Als dat geen problemen oplevert kan het binnen een half jaar worden ingevoerd.