'Energiebeleid gemeente Groningen moet beter'

'Geen vuiltje aan de lucht.' In 2035 moet dit letterlijk de realiteit zijn in de gemeente Groningen. Maar om dat doel te halen, moeten alle zeilen worden bijgezet. Anders blijft het een illusie.
Dat is de conclusie van de gemeentelijke Rekenkamercommissie, die onderzoek heeft gedaan naar het energiebeleid van de stad.
De gemeente Groningen wil over twintig jaar 'energieneutraal' zijn. Dat wil zeggen dat alle gebruikte energie door de gemeente, Stadjers en bedrijven zelf moet worden opgewekt.

Nog meer doen

Op energiegebied wil de stad uitblinken. Maar het streven naar energieneutraliteit is nog onvoldoende een integraal onderdeel van alles wat de gemeente doet, zegt de Rekenkamercommissie op basis van onderzoek door een extern bureau.
De gemeente Groningen heeft onvoldoende inzicht van het rendement van de energiebesparende maatregelen die momenteel worden uitgevoerd. Dat geldt ook voor het effect van de plannen die nog op stapel staan.

Wat levert het op?

Tussen 2011 en 2014 is het totaal aantal zonnepanelen in Groningen toegenomen van 3.350 naar 22.300. Maar het is niet duidelijk hoeveel groene energie deze panelen opleveren. Bovendien kan de gemeente meer zonne- en windenergie opwekken dan ze denkt.
De commissie stelt afsluitend dat de gemeente goed overlegt met bedrijven om de doelstelling te halen, maar het is tot nu toe te vrijblijvend. Er moeten meer harde afspraken worden gemaakt over concrete maatregelen.