Aa en Hunze onderzoekt gevolgen wildpark Gasselte voor omgeving

Dat een wildpark in Gasselte mogelijk kan leiden tot het verdwijnen van 5.000 kikkers, padden en salamanders in het Oude Hemelriek, is nieuwe informatie voor de gemeente Aa en Hunze.
Dat zegt burgemeester Eric van Oosterhout.
Hij reageert daarmee op de zorgen van het Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid (IVN) over de gevolgen van het wildpark voor de dieren die er nu in de omgeving leven. IVN vreest ook dat dassen gaan verhuizen en dat het welzijn van dieren in het wildpark zelf in het geding is.
'We gaan het uitzoeken, maar laten we niet overdrijven. Het wildpark is een paar hectare binnen een enorm groot natuurgebied. Maar we kijken er als gemeente en provincie zorgvuldig naar en uiteindelijk komen we daar wel uit', aldus de burgemeester.

Omgevingsonderzoek uitgesteld

De m.e.r.-procedure waarmee de gevolgen van het wildpark voor de omgeving onderzocht worden, ligt nu stil. Deze procedure is onderdeel van een wijziging van het bestemmingsplan voor het Gasselterveld, waar het wildpark deel van uit maakt.
Het wachten is op een investeerder. 'Zodra er weer initiatiefnemers bij ons komen die het wildpark willen ontwikkelen wordt de m.e.r.-procedure weer opgestart. Wij nemen alle belangen, opvattingen en zienswijzen mee, inclusief die van IVN', aldus Van Oosterhout.

In gesprek

Staatsbosbeheer zegt in gesprek te zullen gaan met IVN over de gevolgen van het wildpark voor de omgeving. Momenteel is Staatsbosbeheer al bezig met het kappen van bomen om ruimte te maken voor het wildpark.

Regels voor ontwikkelaar

'Voor onszelf geldt, dat wij ons bij werkzaamheden houden aan de flora- en faunawet en de gedragscode natuurbeheer. Dus als er een dassenburcht in de buurt is, dan houden we daar rekening mee. En dat geldt ook voor een nieuwe initiatiefnemer voor het wildpark', aldus woordvoerder Jorien Bakker van Staatsbosbeheer.