'Hans Kazan en Hans Klok ingehuurd voor financiële paragraaf'

Provinciale Staten debatteren woensdag over het coalitieakkoord van SP, CDA, D66, ChristenUnie en GroenLinks. PvdA en VVD zijn de nieuwe oppositiepartijen. Beide fracties uiten kritiek en voeren direct fel oppositie.
PvdA-leider Moorlag: 'Er bestaat een verschil tussen een programma dat veelbelovend is en een programma dat te veel belooft. Het laatste is hier het geval.'

Oneliners

Tijdens het debat strooit de vertrekkend-gedeputeerde met de ene na de andere oneliner om de kritiek kracht bij te zetten: 'Dit lijkt op een snoekduik in een zwembad waar het water al lang uit is weggelopen' (over de windmolens) en 'het is een mooi behangetje, maar er zit bitter weinig achter' (over de investeringsagenda).
Om te besluiten met 'tussen kop en staart zit weinig vis.'

Goochelaars

Met het oog op de financiële plannen zegt Moorlag: 'Het lijkt erop dat Hans Kazan en Hans Klok hiervoor zijn ingehuurd', verwijzend naar tien miljoen aan ongedekte investeringen.

VVD: 'Fopspeen'

Ook de VVD maakt een punt van de financiële deugdelijkheid van het coalitieakkoord. Fractievoorzitter Mirjam Wulse: 'U wilt gratis OV, verdubbeling N33, een spoorverbinding naar Emmen en nog een heel lijstje meer. U heeft voor geen van deze punten dekking. Dit lijkt op een fopspeen.'
Over de wens van het nieuwe college om vooral te gaan luisteren naar de samenleving zegt Wulfse: 'Wordt dit een 100 dagen tour? We kennen dat uit het verleden. Daar kwam weinig uit'

D66 is mikpunt

Ronduit scherp zijn PvdA en VVD op het onderwerp herindeling, waarin het nieuwe college een andere koers gaat varen. Mikpunt daarbij is de fractie van D66, die verweten wordt haar 'kroonjuweel' te laten vallen.

'Landbouw-paragraaf afgekeurd'

Datzelfde geldt voor gemaakte keuzes voor de landbouw. Wulfse: 'De VVD heeft geen enkele vraag over de landbouw, we keuren de hele paragraaf af. Sterker: we nemen afstand van het volledige college-akkoord.'

Groenlinks en megastal?

Kritische vragen zijn er voor beoogd-gedeputeerde Nienke Homan (GroenLinks). Partijen willen weten hoe het nieuwe college omgaat met een bestaande aanvraag voor een megastal in Vlagtwedde. Twee jaar geleden stapte GroenLinks uit het provinciebestuur vanwege het beleid ten aanzien van megastallen.

Coalitie heeft vertrouwen

De vijf partijen die het nieuwe provinciebestuur vormen laten de kritiek voor wat die is. Zij hebben vertrouwen in de nieuwe koers. Op de onderwerpen herindeling en megastallen geven de partijen aan met alle betrokken te willen spreken.
Van de kleine oppositiepartijen is vooral de Partij voor de Dieren kritisch. Groninger Belang, PVV en Partij voor het Noorden zijn over het algemeen positief over het akkoord.

Lees alles over de herindeling