Stadskanaal kampt met tekort van 1,5 miljoen

© FPS/Jos Schuurman
Stadskanaal beleeft financieel zorgelijke tijden. De gemeente komt op de lopende begroting anderhalf miljoen euro tekort. Die begroting bedraagt ongeveer honderd miljoen.
Onzekerheden

Dat blijkt uit de Voorjaarsnota van B&W. Het gat is vooral het gevolg van onzekerheden in 'het sociale domein'. Daarmee worden onder meer de uitgaven voor de thuiszorg bedoeld. Die vallen sinds 1 januari van dit jaar onder de verantwoordelijkheid van de gemeente.
Stadskanaal wilde aanvankelijk de huishoudelijke hulp in één keer afschaffen, maar moest na een uitspraak van de rechtbank in Groningen daarop terugkomen. De rechter bepaalde toen dat cliënten recht hebben op een individueel gesprek met hun gemeente om te vast te stellen hoeveel thuiszorg ze nodig hebben.

Keukentafelgesprekken

In het geval van Stadskanaal komt dat neer op zo'n 1300 keukentafelgesprekken. Dat brengt extra kosten met zich mee, die niet waren begroot. Burgemeester Baukje Galama verwacht niet dat deze tegenvaller nog kan worden weggewerkt.
'Deze kosten zullen ten laste komen van de algemene reserve'. Dit appeltje voor de dorst bedraagt tussen de vijftien en zestien miljoen euro.

Rode cijfers

Ook voor 2016 verwacht Stadskanaal nog rode cijfers te schrijven. Dan wordt een tekort van drie ton verwacht. Vanaf 2017 rekent het college op een positief saldo van een half miljoen euro.
Galama plaatst hierbij nog wel een kanttekening. 'We weten nog niet hoeveel geld we uit het Gemeentefonds krijgen. Zoals voor alle gemeenten is het Rijk ook voor Stadskanaal bezig met een herberekening. In dat opzicht blijft onze meerjarenbegroting nog onzeker.'