Raad Marum: 'Geen appartementen in gymzaal'

© RTV Noord
De verbouwing van de voormalige gymzaal aan de Sportlaan in Marum tot appartementencomplex is onwenselijk. Daarover waren alle partijen in de gemeenteraad van Marum het woensdag met elkaar eens.
De raad gaf het college van B en W de tijd om met bouwbedrijf Kingma te zoeken naar een andere invulling van het gebouw.

Tennisclub bang voor overlast

De gymzaal ligt pal naast de tennisbaan in Marum. De tennisclub vreest overlast als in het gebouw appartementen worden gebouwd en heeft er bij de gemeente en het bouwbedrijf op aangedrongen de verbouwing niet door te laten gaan.
De leegstaande gymzaal was eigendom van de gemeente en die wilde er van af. Aanvankelijk was er weinig belangstelling, maar toen de gemeente ook bewoning toestond kocht bouwbedrijf Kingma het pand om er zeven appartementen in te maken.

Raamloos en speciale wand

Kingma zegt er in het plan alles aan te hebben gedaan om overlast voor de tennissers tot een minimum te beperken. Volgens het bedrijf is de tennisclub vanaf het begin op de hoogte gehouden van de plannen en zijn die waar nodig aangepast aan de wensen van de tennisclub.
Zo komen er ondermeer geen ramen aan de kant van de banen en wordt een geluidswerende wand aangelegd.

Blijft onwenselijk

De gemeenteraad sprak zijn waardering uit voor de inzet van Kingma, maar blijft het toch onwenselijk vinden om de gymzaal te verbouwen tot appartementencomplex. Verschillende partijen gaven aan de voorkeur te hebben voor een maatschappelijk/dienstverlenende invulling van het gebouw.
Wethouder Jan Vos (PvdA) gaat in overleg met Kingma om een oplossing te vinden. Hij gaf echter wel aan dat als er geen alternatief plan wordt gevonden, Kingma in zijn recht staat om de bouwplannen uit te voeren, omdat de vergunning al is afgegeven.