Wethouder over angstcultuur: 'ja, met de kennis van nu...'

Het Menterwolmer gemeentebestuur had de signalen over intimidatie en machtsmisbruik in het gemeentehuis eerder moeten oppakken. Dat zegt wethouder Jan Velthuis, van Menterwolde Gewoon over het vernietigende rapport over de werksfeer in het gemeentehuis.
'Natuurlijk hoor en zie je bepaalde dingen. Maar als een rapport deze conclusie heeft dan komt dat voor mij behoorlijk aan,' zegt Velthuis.

Tweederde

Tweederde van de ondervraagde ambtenaren geeft aan zich onveilig te voelen. Er is sprake van machtsmisbruik en intimidatie door gemeentesecretaris, zeggen ze. Voor de kersverse burgemeester Rein Munniksma en de rest van het college is het rapport reden om de gemeentesecretaris weg te sturen.

Brief

De wethouders en de vorige burgemeester, Eduard van Zuijlen, ontkenden in een brief aan de gemeenteraad eerder nog dat er iets loos was met de werksfeer.
'Op basis van ruis kun je iemand niet veroordelen.', aldus Velthuis. 'Bij nader inzien, met de wetenschap van nu, was die brief van destijds misschien geen goeie.'