Waddenfonds investeert in project Oliebestrijding

Het Waddenfonds investeert in het project Oliebestrijding waddengebied en havens.
Met dit project wordt mogelijke verspreiding van olie en andere vervuiling in de Waddenzee voorkomen. Het Waddenfonds stelt hiervoor ruim  498.000 euro beschikbaar.

Slibverwijderingsysteem

Met het geld wordt een slibverwijderingssysteem ontwikkeld voor de kwetsbare delen van de Waddenzee. Het gaat om een amfibie- en een rupsvoertuig die olie en drijfvuil verwijderen uit het waddengebied en de havens. Ook zijn ze geschikt voor het maaien van de kwelders.

Verontreinigingen

'Ook in 2015 gaan wij weer door met het versterken van natuur en economie van het Waddengebied', zegt voorzitter Hans Konst van het Waddenfonds. 'Door de getijdestromen verspreiden verontreinigingen zich razendsnel. Met deze voertuigen wordt voorkomen dat vervuiling uiteindelijk onder het zand verdwijnt.'