Nationaal Coördinator Alders moet einde maken aan bevingsellende

Zijn naam ging al rond, maar nu is de kogel door de kerk. Hans Alders is vrijdag door het kabinet benoemd tot de Nationaal Coördinator Groningen.
De oud-Commissaris van de Koningin krijgt de leiding over een nieuwe overheidsdienst, van Rijk, provincie en de gemeenten in het bevingsgebied. Die organisatie moet ervoor zorgen dat de schade-afwikkelingen en het versterken van panden in het aardbevingsgebied beter wordt geregeld. De dienst komt er op initiatief van de Dialoogtafel.

Honderd ambtenaren

De nieuwe dienst krijgt kantoren in Groningen en Den Haag. Er komen zo'n honderd ambtenaren te werken, waarvan een klein deel in Den Haag.

Old Boys Netwerk

Er wordt wisselend gereageerd op de komst van Alders. Zo wordt hem verweten als PvdA'er onderdeel uit te maken van het 'Old Boys Netwerk'. Critici noemen ook zijn vele nevenfuncties in onder meer de energiesector.
Anderen zijn blij met de benoeming. Zo noemt Lambert de Bont van de Groninger Bodem Beweging Alders 'een toegankelijke man'.

Veel functies

Alders heeft na zijn vertrek als CdK vele functies gehad. Zo was hij nauw betrokken bij de communicatie tussen Schiphol en omwonenden. Ook was hij voorzitter van de zogenoemde Alderstafel; een overlegorgaan van regionale en landelijke overheden.

Volgende maand

Vrijdag aan het eind van de middag zijn de Groningse bestuurders door Kamp in het gemeentehuis van Slochteren geïnformeerd over de benoeming van Alders.
De Nationaal Coördinator Groningen gaat op 1 juni aan de slag.