Vooral Groningers vinden Dodenherdenking belangrijk

Groningers hechten van alle provincies het meeste belang aan Dodenherdenking op 4 mei. Dat blijkt uit onderzoek van het EenVandaag opiniepanel in samenwerking met RTV Noord.
Dodenherdenking is voor 96 procent van de Groningers belangrijk. Hiervan is 93 procent ook daadwerkelijk twee minuten stil. Landelijk vindt 90 procent Dodenherdenking belangrijk.
'Niet achterhaald'
Van de Groninger ondervraagden vindt 59 procent dat de nadruk op de Tweede Wereldoorlog moet liggen bij de herdenking. Op de vraag of de huidige manier van herdenken achterhaald is, antwoordt 87 procent ontkennend. Landelijk is dat 76 procent.

Gesneuvelde Duitsers

Een ruime meerderheid (51 procent) vindt dat in Nederland gesneuvelde Duitsers mogen worden herdacht. Alleen in Limburg is een hoger percentage het daar mee eens (55 procent).

Friesland

Buurprovincie Friesland blijkt van alle provincies de minste waarde te hechten aan de Nationale Dodenherdenking (77 procent).