Dekker geeft dorp en ouders meer inspraak bij kleine scholen

Ouders en dorpsgemeenschappen krijgen meer inspraak in de toekomst van dorpsscholen die met sluiting bedreigd worden of moeten fuseren. Dat schrijft staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs in een brief aan de Tweede Kamer.
Sonja Hofstee uit Garnwerd, voorzitter van de Stichting Behoud Kleine Scholen, is blij met het besluit. 'We vinden het fijn dat nu geregeld wordt dat er naar ouders en het dorp geluisterd moet worden. De macht van schoolbesturen is op dit moment te groot. Dit is waar we als dorpsgemeenschappen
', zegt Hofstee.
Dekker maakt het nu alsnog mogelijk dat ouders en dorpsgemeenschappen die tegen een sluiting of een fusie van een kleine school zijn in verenigingsvorm samenwerken.

Wetswijziging

Zo komt hij met een wetswijziging die het mogelijk maakt dat scholen met een andere achtergrond (religie of pedagogische overtuiging) mogen samenwerken. Hierdoor kunnen bijvoorbeeld kleine openbare en kleine chistelijke basisscholen samen met elkaar in één stichting.
Om een nieuwe stichting op te richten zijn nu nog minimaal tweehonderd leerlingen nodig, maar dat wordt straks veel minder. 'Voor de gemeente Winsum ligt dat aantal bijvoorbeeld op 49. Dat is per gemeente verschillend, maar dat scheelt een hoop', vertelt Hofstee.

Tevreden houden

Volgens Hofstee zorgt de wetswijziging er ook voor dat grote schoolbesturen nu beter hun best gaan doen om kinderen, ouders en medezeggenschapsraden tevreden te houden. 'Eerst was er geen alternatief, scholen moesten eigenlijk wel bij het grote schoolbestuur blijven. Maar nu wordt het dus voor kleinere scholen gemakkelijker om samen met andere kleine scholen samen te werken, dus moeten grote schoolbesturen beter hun best doen om hun leerlingen te behouden.'
Daarnaast wil Dekker in de Wet medezeggenschap op scholen laten opnemen, dat de medezeggenschapsraad (MR) van een school altijd de achterban moeten raadplegen bij een voorgenomen fusie of sluiting.

Dit jaar nog

Als de Tweede Kamer akkoord gaat met de maatregelen, kunnen die nog dit jaar van kracht worden.