Velduil en blauwe kiekendief krijgen veilige plek

© Hans Hut
De Vogelbescherming en de werkgroep Grauwe Kiekendief willen in het waddengebied 150 hectare vogelakkers aanleggen, waar de blauwe kiekendief en de velduil kunnen foerageren, gedurende de winter en het broedseizoen.
De twee milieugroepen hebben daarvoor 770.000 euro subsidie gekregen uit het Waddenfonds. Ook de drie noordelijke provincies, het Prins Bernhard Cultuurfonds en het Bettie Wiegman Fonds steunen het project
De organisaties hopen hiermee te voorkomen dat beide soorten het wad de rug toekeren.