NAM neemt schademeldingen Woldendorp onder de loep

De NAM gaat onderzoeken hoe het komt dat er zo veel schademeldingen komen uit Woldendorp. Dat dorp onder de rook van Delfzijl ligt buiten het officiële aardbevingsgebied.
Opvallend veel schades komen uit één straat: de AE-Weg. 'Dat is de reden om het uitgebreid te gaan onderzoeken,' zegt NAM-woordvoerder Sander van Rootselaar.

Samenstelling bodem

Onderzoeksinstituut Deltares is daar inmiddels mee begonnen. De onderzoekers kijken met name naar de samenstelling van de bodem in het dorp.
De NAM-woordvoerder: 'Afhankelijk van de bodemgesteldheid verplaatsen trillingen zich langzaam of juist snel. In dat laatste geval is vaak de schade minder. Wij willen weten hoe dat in Woldendorp zit.'

Vechten voor erkenning

De belangengroep Waakzaam Woldendorp vecht al enige tijd voor erkenning van aardbevingsschade in het dorp en omliggende plaatsen. Dit gebied ligt buiten de officiële contourenkaart van de NAM, waarin de grenzen van het aardbevingsgebied zijn vastgelegd.
Onlangs maakte de NAM bekend dat voortaan ook op schademeldingen buiten het officiële aardbevingsgebied schade-experts worden afgestuurd.
Het is nog niet bekend wanneer de resultaten van het onderzoek van Deltares bekend zijn.