Wie volgt burgemeester Van der Laan op in Noordenveld?

© RTV Drenthe
Drieënveertig belangstellenden hebben gesolliciteerd naar de functie van burgemeester in de Drentse gemeente Noordenveld.
Het gaat om 34 mannen en negen vrouwen. De vacature ontstaat door het vertrek van burgemeester Hans van der Laan, die op 1 oktober 2015 met pensioen gaat.
Wat is hun achtergrond?
Elf sollicitanten zijn lid van de VVD, tien van de PvdA, zeven van het CDA, vier van een lokale partij, vier van D66, vier van de ChristenUnie en twee van GroenLinks. Eén sollicitant is geen lid van een politieke partij of heeft dat niet aangegeven. Eenendertig sollicitanten komen uit het openbaar bestuur, vijf uit een ambtelijke organisatie, vier uit het bedrijfsleven en drie uit een non-profit organisatie.

Profielschets
Commissaris van de Koning Jacques Tichelaar voert binnenkort gesprekken met de
kandidaten. Daarna overlegt hij met de vertrouwenscommissie, die vanuit de
gemeenteraad van Noordenveld is samengesteld. Deze commissie draagt op basis
van de eerder vastgestelde profielschets en te voeren gesprekken minimaal twee
kandidaten voor aan de gemeenteraad.

Voorkeurskandidaat

Als de raad in de vergadering van 25 juni 2015 de voordracht overneemt, wordt de
naam van de voorkeurskandidaat openbaar gemaakt. Op 26 juni gaat de
voordracht samen met het advies van de Commissaris van de Koning naar de
minister van Binnenlandse Zaken.