RUG-medewerkers willen universiteit hervormen

Een te hoge werkdruk, te weinig inspraak en wantrouwen. 54 medewerkers van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) zijn ontevreden over de universiteit. Daarom hebben ze een open brief gestuurd aan het College van Bestuur en de academische gemeenschap van de RUG.
Stimulerend

De medewerkers willen de universiteit hervormen. Onder de naam ReThink RUG hebben ze zich gegroepeerd. Ze vinden dat er een minder stimulerende werk- en leeromgeving is op de universiteit.
Zo staat in de brief: 'Ook wij, medewerkers van de Rijksuniversiteit Groningen, hebben het gevoel dat de universiteit in steeds mindere mate een 'Community of Scholars' en een stimulerende werk- en leeromgeving is'.

Inspraak

De medewerkers in Groningen willen meer inspraak. 'Wij willen meer democratisering en decentralisering van de universiteit. In plaats van steeds weer tegen onze zin beleid uit te voeren waar wij zelf geen inspraak in hebben gehad, willen wij, de wetenschappelijk staf, weer zeggenschap krijgen over onze eigen onderwijs- en onderzoeksactiviteiten.'

Studentensteun

Studenten kwamen eerder al in actie. Zij willen ook meer democratie en inspraak. Floor Mertens van de Nieuwe Universiteit Groningen is blij dat de docenten nu ook van zich laten horen. ''We vinden dat goed en we ondersteunen de docenten.'
De acties zijn begonnen op de Universiteit van Amsterdam. Hier vonden eerder al protesten en bezettingen van universiteitsgebouwen plaats.