Stad wil windmolens langs Eemskanaal

De gemeente Groningen onderzoekt of langs het Eemskanaal windmolens kunnen worden geplaatst. Volgens wethouder Mattias Gijsbertsen (GroenLinks) passen de molens goed op deze plek.
De gemeente wil gebruik maken van de ruimte die het nieuwe provinciebestuur biedt. Gedeputeerde Homan (ook GroenLinks) zette onlangs de deur open voor nieuwe locaties voor windmolens.

'Samen met bewoners'
Gijsbertsen benadrukt dat hij samen met de bewoners wil kijken naar de mogelijkheden langs het Eemskanaal. 'Het is zo belangrijk dat het iets is van de mensen zélf. Dat omwonenden profiteren van het feit dat dichtbij een windmolen staat. Bovendien moeten windmolens niet van bovenop worden opgelegd.'

Eerder gaf de gemeenteraad van Groningen al opdracht aan burgemeester en wethouders om met de provincie te praten over het plaatsen van windmolens binnen de gemeentegrenzen.
Hierbij werd vooral gewezen op het Suikerunieterrein, vuilstort Stainkoeln en bedrijventerrein Westpoort. Het vorige provinciebestuur hield deze zoektocht altijd tegen.

Vaart maken
Gijsbertsen zegt dat het belangrijk is om vaart te maken met de plannen: 'We moeten gebruik maken van de handreiking die het provinciebestuur nu biedt. Windmolens zijn een van de meest efficiënte manieren om energie op te wekken.' Naast windenergie wil de stad ook werk maken van zonneparken.
Deel dit artikel:

Recent nieuws