Stad krijgt inloophuis voor (ex-)kankerpatiënten

De Indische Buurt in de stad Groningen krijgt een inloophuis voor (ex-)kankerpatiënten en hun naasten.
In het Hamelhuys, zoals het inloophuis gaat heten, kunnen mensen straks dagelijks terecht voor ontmoetingen met lotgenoten en leuke activiteiten.
Drijvende kracht en naamgeefster van het huis is ex-kankerpatient Josje Hamel. Volgens haar is er naast medische zorg behoefte aan contact met lotgenoten. 'Even in een andere sfeer samenkomen, praten, informatie inwinnen en activiteiten ondernemen die helpen om je leven met kanker vorm te geven.'
Het Hamelhuys is gevestigd aan de Paramaribostraat. Meer informatie is te vinden op de website van het Hamelhuys.