Groningen blijft de provincie met de meeste goddelozen

© KWSW / Flickr Creative Commons
Groningen is nog steeds de meest goddeloze provincie van Nederland. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) over 2014.
Negentiende eeuw

In de zestig jaar na de eerste volkstelling in 1849 nam het aantal kerkelijken in Groningen al af. In de zuidelijke provincies was de daling pas aan het eind van de jaren zeventig van de vorige eeuw zichtbaar.

33 procent

De meting van 2014 laat zien dat eenderde van de Groninger bevolking nog kerkelijk gezind is. In Limburg is dit driekwart van de bevolking.

Protestants

De meeste Groningse gelovigen zijn verbonden aan de Protestantse Kerk. Van alle provincies kent Groningen de minste katholieken. In Limburg en Noord-Brabant is dit precies andersom.