Slochteren stopt tachtigduizend euro in 'oude sok'

© RTV Noord (archief)
De gemeente Slochteren heeft in 2014 een positief resultaat geboekt van tachtigduizend euro. Dat is iets minder dan begroot.
Het college van burgemeester en wethouders wil het geld gebruiken als buffer voor het geval er minder geld van het Rijk komt voor bijvoorbeeld de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
Slochteren wil op deze manier de voorzieningen voor kwetsbare inwoners zo goed mogelijk op peil houden.