Partijen eisen meer inspraak omwonenden Noorderkerk

© Google Street View
'Wij horen van omwonenden dat ze geen inspraak hebben in de plannen voor de Noorderkerk in de stad.' Dat zeggen de SP en de Stadspartij in Groningen. Ze eisen opheldering van het gemeentebestuur.
In de Noorderkerk komen jongerenwoningen.

Winstbejag

SP-raadslid Mechteld van Duin: 'Wanneer buurtbewoners geen invloed hebben op grote projecten naast de deur, overheerst het winstbejag van de projectontwikkelaars. De buurtbewoners zelf worden dan buitenspel gezet'.
Stadspartij-raadslid Marjet Woldhuis stelt dat er 'vanachter de collegetafel mooie woorden gesproken worden over rekening houden met bewoners, terwijl er in de praktijk weinig van terecht komt'.

Inspraak

Beide politieke partijen geven aan blij te zijn dat er iets tegen leegstand wordt gedaan. Maar inspraak van omwonenden is voor hen wel een voorwaarde.