Komt Groningen bedrogen uit door verkoop Attero?

Fracties in de Groninger gemeenteraad maken zich zorgen over de gevolgen van de verzelfstandiging van vuilverwerker Attero. Investeerder Waterland, de nieuwe eigenaar van het bedrijf, maakte afgelopen week bekend 183 miljoen euro uit het bedrijf te trekken.
SP en ChristenUnie vrezen voor problemen bij de verschillende Attero-vuilstortplaatsen rond de stad Groningen. Attero werd vorig jaar door 120 overheden verkocht, waaronder de gemeente Groningen.

Eventuele problemen

SP'er Bob de Greef: 'De reserve van het bedrijf is nu kleiner geworden. Welke gevolgen heeft dit in het geval er geld nodig is bij eventuele problemen bij de afvalbergen rond de stad?'

Vreemde zaak

Attero werd vorig jaar voor 170 miljoen euro verkocht. De nieuwe eigenaar haalt nu dus 183 miljoen uit het bedrijf. 'Een heel vreemde zaak', zegt Inge Jongman van de ChristenUnie. 'We hebben een jaar geleden al gewaarschuwd, het bedrijf stond voor een hogere waarde in de boeken.'

Meer betalen?

Jongman sluit niet uit dat Stadjers in de toekomst meer moeten betalen voor het ophalen van huisvuil. Ze vindt dat het stadsbestuur scherp moet onderhandelen met het bedrijf. Zeker nu een aantal gemeenten heeft aangegeven niet langer met Attero te willen doorgaan.
De Greef vreest op termijn zelfs voor een vertrek van Attero uit de stad Groningen: 'Dit mag niet gebeuren. Dan moeten we extra betalen voor het vervoer van huisvuil naar een nieuwe locatie.'

Onderzoek

Wethouder Joost van Keulen (VVD) zei woensdag in een commissievergadering de zaak nader te willen onderzoeken. Eerder deze week liet de provincie Groningen ook al weten scherp toe te zien op de handelwijze van de nieuwe eigenaar. De verkoop van het bedrijf is namelijk onder voorwaarden gebeurd. Zo moet het bedrijf altijd voldoende geld in kas houden om oude vuilstortplaatsen te onderhouden of op te ruimen.

Waterland

De oprichter van investeringsmaatschappij Waterland liet via De Telegraaf weten geld te willen terugstorten in het geval dit nodig is om gemaakte afspraken na te komen.