Raad van State buigt zich over bezwaren ombouw Zuidelijke Ringweg

De Raad van State buigt zich maandag over de bezwaren tegen de ombouw van de Zuidelijke Ringweg in Groningen.
Er worden 15 bezwaren tegen de ombouw van het 12 kilometer lange weggedeelte besproken. Volgens gemeente, provincie en Rijkswaterstaat zijn ingrijpende maatregelen nodig om het verkeer vlot te laten doorstromen. De tegenstanders vinden het een slecht plan.

Alternatief tracé

Volgens Jewan de Goede van de Stichting Leefomgeving Zuidelijke Ringweg zijn nut en noodzaak van de ombouw niet aangetoond. 'De minister schermt met grote filedruk op het hele traject, maar uit cijfers blijkt juist afnemende verkeersintensiteit en filedruk', aldus De Goede. 'Verder blijkt uit nieuwe cijfers dat de omliggende wijken Helpman en Rivierenbuurt veel drukker worden'.
De Stichting pleit voor een alternatief tracé bijvoorbeeld via de noordkant van de stad.

Wat verwacht Jewan de Goede van de zitting?

'Het zal een zware strijd worden want er zijn grote belangen mee gemoeid, maar we gaan met volle overtuiging de zitting in.

Aparte procedure

De tegenstanders van het plan voeren eind mei ook nog een aparte procedure tegen de Helperzoomtunnel onder het spoor tussen het Europapark en Helpman. Dat moet apart, omdat die tunnel niet onder het tracébesluit valt waar maandag over gesproken wordt.
De Raad van State doet binnen zes weken uitspraak.