Onderzoek naar 'kleintje Delfzicht' in centrum

Hoe kun je ervoor zorgen dat kwalitatief goede zorgvoorzieningen in de buurt van Delfzijl blijven bestaan? Om die vraag te beantwoorden laat het gemeentebestuur onderzoeken of in het centrum nieuwbouw kan komen met een combinatie van wonen en zorg.
Haalbaarheid

Binnenkort gaan de gemeente Delfzijl, Zonnehuisgroep Noord, Hoogwatum en woningstichting Acantus met elkaar om tafel om te praten over de haalbaarheid van zo'n woonzorgcentrum in de Havenstad.

Eerste stap

'Er komen zeker nog partijen bij, maar wij gaan in ieder geval met z'n vieren om tafel om te kijken of zo'n woonservice-zone met doktersfuncties erin en noem maar op, haalbaar is', legt burgemeester Emme Groot uit.

Alles onder een dak

Volgens Groot is het de bedoeling dat er in het complex verschillende zorgdiensten aangeboden worden. Groot: 'Van verpleeghuiszorg tot en met huisartsen en ook de poliklinische voorzieningen van het ziekenhuis in dit gebied, willen we onder één dak zien te brengen'.

Vervolg

In januari van dit jaar werd al eens gesproken over de mogelijke komst van een woonzorgcentrum, volgens Groot is het haalbaarheidsonderzoek de volgende stap in het proces.