LTO en milieuclubs willen minder licht uit de stal

LTO Noord en de Natuur en Milieufederatie Groningen willen er gezamenlijk voor zorgen dat lichthinder door veestallen wordt teruggedrongen in het buitengebied.
De twee organisaties hebben maandag samen met de Friese Milieu Federatie hierover een convenant getekend in Leeuwarden.
De drie gaan grenzen stellen aan de maximale hoeveelheid licht die nog vanuit een melkveestal naar buiten mag komen. Nieuwe stallen mogen geen licht meer uitstralen, bestaande moeten worden aangepakt zodat er minder licht uitkomt.
Het is de bedoeling dat in 2022 alle bestaande stallen voldoen aan de nieuwe richtlijnen.