Hoe aantrekkelijk is het leven in Noordoost-Groningen?

Hoe fijn is het wonen in Noordoost-Groningen? Over die vraag buigen gemeenten en andere instanties zich op 27 mei tijdens de regiodag 'Eemsdelta Leeft!' in Loppersum.
Het gelijknamige plan, om te zorgen dat de regio aantrekkelijk blijft als woon- en werkgebied, werd opgesteld in 2012. Nu gaan de betrokken organisaties kijken hoe de vlag erbij hangt. Zijn de destijds afgesproken doelen bereikt?

Loppersum ligt op koers

Ja, zegt wethouder Bé Schollema van Loppersum. Zijn gemeente ligt althans goed op koers, zegt hij. 'Ik wil tijdens de regiodag laten zien dat er daadwerkelijk mogelijkheden zijn in een krimpgebied. Neem als voorbeeld Middelstum waar we onder meer een nieuwe sporthal en een zorgplein hebben gerealiseerd van het woon en leefbaarheidsgeld. Daar ben ik echt heel trots op.'

'Harstikke mooi wonen'

Schollema voegt er aan toe dat de jarenvijftiggedachte om alles boven de Eemshavenweg terug te geven aan de natuur absolute onzin is: 'Wij houden de boel hier goed in leven. We hebben een heel aantrekkelijk woongebied, dus kom gewoon deze kant op, het is hier hartstikke mooi wonen!'

Woon en Leefbaarheidsplan

Het plan is ondertekend door gemeenten, woningcorporaties, zorginstellingen, scholen en ondernemers die zichzelf zo verplichten om zich maximaal in te zetten voor het behoud van de leefbaarheid van het gebied.