Stad maakt werk van overlast studentenhuizen

© Flickr/Bert Kaufmann (Creative Commons)
Een omgevingstoets moet duidelijk maken of een buurt nog ruimte heeft voor studentenwoningen. De gemeente Groningen wil zo overlast voor omwonenden terugdringen.
In de toets wordt per keer bekeken wat de effecten zijn voor de leefomgeving in de buurt.

Tot nu toe hanteert de gemeente een norm waarbij maximaal 15 procent van de woningen in een straat bewoond mag worden door studenten.

Overlast

Volgens de gemeente werkt de oude regel onvoldoende. Wethouder Roeland van der Schaaf (PvdA): 'In veel straten is de grens bereikt. Er is veel overlast. Het natuurlijk evenwicht is weg.'
Ook de regels voor het onttrekken van woonruimte voor studenten worden aangescherpt. Nu ligt de grens voor het aanvragen van een vergunning nog op vier kamers; die wordt verlaagd naar drie kamers. De nieuwe regels gaan ook gelden in de binnenstad en in de wijk Selwerd, die onlangs op slot ging voor nieuwe studentenwoningen.

Appartementen

Om de komende jaren toch te voldoen aan de vraag naar studentenkamers gaat de gemeente nog meer inzetten op de bouw van nieuwe appartementen. Van der Schaaf: 'In de stad zijn nog voldoende locaties waar we dit soort wooncomplexen kunnen neerzetten. Eén van die plannen die van de grond komt is bijvoorbeeld de woontoren in de wijk Cortinghborg.'

Woonvisie

De plannen voor jongerenhuisvesting staan in de woensdag gepresnteerde Woonvisie. Hierin staan alle voornemens op het gebied van wonen voor de komende jaren. Van der Schaaf: 'Bijvoorbeeld op het gebied van de sociale woningbouw. Zo vinden we dat woningcorporaties huurwoningen minder snel moeten verkopen.'
In de woonvisie staan ook plannen op het gebied van duurzaamheid. Woningen voor mensen met een laag inkomen worden energiezuiniger zodat de woonlasten naar beneden gaan. De woonvisie wordt binnenkort besproken door de Groninger gemeenteraad.