VVD wil onderzoekscommissie Blauwestad

De VVD in Provinciale Staten wil een onderzoek waarin alle feiten over Blauwestad op een rij worden gezet. De partij wil onder andere oud-gedeputeerde Marc Calon (PvdA) uitnodigen om uitleg te geven over het project waar 70 miljoen euro op werd afgeboekt.
Lering trekken uit het verleden

'We willen lering trekken uit het verleden', zegt Statenlid Nico Bakker (VVD). 'Er is toch een aantal dingen heel erg verkeerd gegaan. Wij willen daarvan leren. Hoe gaan we in de toekomst met overeenkomsten met derden om?'
De liberalen willen het onderzoek gieten in de vorm van een 'commissie beleidsonderzoek'. Daarin wordt niet onder ede gehoord en kan ook niet iedereen - Calon bijvoorbeeld niet - worden verplicht om gehoor te geven aan de uitnodiging.
In 2010 trok de Noordelijke Rekenkamer al eens conclusies over de publiek-private samenwerking Blauwestad. Toch vindt de VVD nader onderzoek op zijn plaats.

Rekenkamerrapport

Bakker: 'We kunnen dat Rekenkamerrapport heel goed gebruiken als basis voor een verder onderzoek. Op welk moment hadden Provinciale Staten beslissingsbevoegdheid en wanneer hadden ze moeten ingrijpen? Dat is tot nu toe nog niet onderzocht.'
Vorige maand al pleitte de SP bij monde van Statenlid Jan Hein Mastenbroek voor een onderzoekscommissie die alle feiten op een rij moet zetten. Niet om een gedeputeerde naar huis te sturen, maar - ook - om van te leren.

Niet enthousiast

Henk Staghouwer, nu de verantwoordelijk gedeputeerde, reageerde niet enthousiast op het verhaal dat Bakker woensdagavond in de Statencommissie hield. 'Het staat u vrij om dit te onderzoeken', zei Staghouwer. 'Maar er wordt wel een beetje een beeld gecreëerd alsof er nog nooit iets [aan onderzoek] gedaan zou zijn. Ik wil hierin toch wijzen op het Rekenkamerrapport dat al is verschenen. Maar het is aan u.'