Minister onderzoekt opkoopregeling aardbevingsgebied

Minister Henk Kamp van Economische Zaken overweegt toch een opkoopregeling voor het aardbevingsgebied in te voeren. Hij laat onderzoeken of zo'n maatregel helpt tegen de grote problemen op de woningmarkt in Groningen.
Aanleiding zijn de cijfers van het door de minister ingehuurde bureau Ortec van de laatste maanden van vorig jaar. Daaruit blijkt dat de ontwikkeling van de woningmarkt in het aardbevingsgebied 'substantieel achterblijft bij vergelijkbare regio's'.

Aanvullende maatregelen
Zo staan huizen langer te koop. Ook is het verschil tussen vraag- en verkoopprijs groter geworden. De woningmarkt in het gebied herstelt zich wel heel licht, maar dat gaat veel minder snel dan elders.

'Hieruit blijkt de noodzaak van de maatregelen die al zijn genomen en het belang van het onderzoek naar eventuele aanvullende maatregelen. Zo wordt gekeken of een opkoopregeling een bijdrage zou kunnen leveren', aldus Kamp.

Grote vraagtekens
De conclusie van Ortec is opvallend. Uit eerdere onderzoeken van datzelfde bureau bleek dat de huizenmarkt in het aardbevingsgebied nauwelijks anders was dan in andere gebieden.

Makelaars in het gebied zetten daar direct al grote vraagtekens bij.

Veel te laag
Er is nu al wel een compensatieregeling voor mensen die er ondanks de problemen in geslaagd zijn hun huis te verkopen. Daar is veel kritiek op, omdat de bedragen veel te laag zouden zijn. Volgens de minister hebben tot nu toe 66 Groningers zo'n aanbod voor compensatie geaccepteerd.

Kamp wijst er verder op dat een kleine vijfduizend huiseigenaren inmiddels vierduizend euro heeft gekregen voor waardevermeerdering van hun woning. Ook gaat hij er nog steeds vanuit dat nog dit jaar drieduizend woningen en zes scholen bouwkundig versterkt worden.

Aanvullende maatregelen
De minister vraagt zich naar aanleiding van de recente cijfers van Ortec nu af of al deze maatregelen voldoende zijn.

Kamp: 'De vraag is of aanvullende maatregelen nodig zijn om de woningmarkt in het gebied te normaliseren. En zo ja, welke kunnen dat zijn? De woningmarkt in Groningen moet weer normaal kunnen functioneren.'
Meer over dit onderwerp:
dossieraardschok
Deel dit artikel:

Recent nieuws