Bellingwedde heeft financiën onder controle

© Gemeente Bellingwedde
De gemeente Bellingwedde heeft het boekjaar 2014 afgesloten met een positief saldo van 62.000 euro. Dat blijkt uit de jaarrekening, die deze week in het college is besproken.
De Voorjaarsnota 2015 laat vooralsnog een tekort zien van 350.000 euro. Het tekort wordt met name veroorzaakt door een toename van het aantal bijstandsgerechtigden. Bellingwedde telt momenteel in totaal 220 inwoners die gebruik maken van een bijstandsuitkering. Dat zijn er twintig meer dan waar rekening mee was gehouden.

Tegenvaller

Wethouder Wim 't Mannetje: 'Het tekort is natuurlijk een tegenvaller, maar het gaat om een momentopname. Volgende week kan het aantal bijstandsuitkeringen en daarmee het tekort weer zijn gedaald. Met een reserve van ruim 900.000 euro is onze financiële positie krap maar wel onder controle.'

Creatieve oplossingen

Het komende jaar wil het college van burgemeester en wethouders in blijven zetten op de leefbaarheid in de gemeente.
'Door regelmatig de verenigingen voor dorpsbelangen te bezoeken, weten we goed wat er speelt in de dorpen. Met deze korte lijnen en met behulp van cofinanciering en creatieve oplossingen kunnen we belangrijke projecten zoals de renovatie van het dorpsplein in Blijham en Wedde en de aanpak van het hoefijzervormig lint in de gemeente realiseren', aldus 't Mannetje.