Onderzoekers gaan in gesprek met klokkenluider sauna Peize

© Archief FPS/Jos Schuurman
De rekenkamercommissie van de gemeente Noordenveld gaat binnenkort in gesprek met Peter Graanstra, een van de klokkenluiders van Beauty Sauna Peize.
Graanstra had een brief aan het college van B en W geschreven, omdat hij vond dat het onderzoek van de rekenkamercommissie naar de brandveiligheid in de sauna
. De conclusie van het onderzoek was dat de gemeente Noordenveld voldoende had gecontroleerd op brandveiligheid.
De klokkenluider zegt documenten te hebben waaruit het tegengestelde blijkt. Hij heeft de stukken aan burgemeester Van der Laan van Noordenveld aangeboden, maar die heeft er volgens Graanstra niks mee gedaan. Nu komt er dus voor het eerst een gesprek.
Van 2005 tot en met 2013 werd de sauna vijf keer door brand getroffen. Steeds werd er geen oorzaak gevonden.