OPOS: scholenlandschap gemeente Slochteren op de schop

© Flickr/atelier PRO (Creative Commons)
De Stichting Openbaar Primair Onderwijs Slochteren (OPOS) stelt in een discussienota dat het aantal scholen in de gemeente Slochteren moet worden teruggebracht tot vijf.
Gelet op de krimp wil de stichting door samenvoeging en samenwerking met andere schoolbesturen toe naar 'toekomstbestendige scholen' met bij voorkeur tweehonderd leerlingen. Op plaatsen waar dat niet mogelijk is, wil OPOS kleinere scholen toestaan, maar wel met minstens tachtig leerlingen.

Kwetsbaar

OPOS wijst erop dat kleine scholen kwetsbaar zijn. De kleinste OPOS-school is De Spil in Lageland. Na de uitstroom van groep 8 zakt het aantal leerlingen door de ondergrens van 23 leerlingen. De Spil wordt dan ook opgeheven.

Discussiebijeenkomsten

Stichting OPOS streeft naar 'een breed gedragen visie op de herinrichting van het scholenlandschap' en gaat de komende tijd in gesprek met alle partijen die hierbij betrokken zijn. Na de zomer volgen discussiebijeenkomsten met ouders van leerlingen.