Gasunie bouwt zeer grote stikstoffabriek in Zuidbroek

De Gasunie wil een zeer grote stikstoffabriek in Zuidbroek bouwen. Die fabriek is nodig om grote hoeveelheden buitenlands gas te kunnen importeren.
Mengen

Die import is van groot belang omdat de gaswinning in eigen land fors wordt verminderd.

Om toch aan de vraag te kunnen voldoen wordt gas geimporteerd uit onder meer Rusland. Dat is van een hogere calorische waarde dan ons eigen 'Groninger' gas.
Door er stikstof bij te mengen wordt het geschikt gemaakt voor onze fornuizen en cv- ketels, die niet kunnen branden op het hoogcalorische gas.

Groter

De bouw gaat vele tientallen miljoenen euro's kosten. De nieuwe installatie komt naast de huidige stikstoffabriek in de Tusschenklappenpolder.
'De nieuwe installatie is acht tot twaalf keer zo groot als de al bestaande fabriek', zegt burgemeester Rein Munniksma van Menterwolde.

Inkomsten

Hij is blij met het besluit van de Gasunie, omdat de bouw veel werkgelegenheid oplevert. Bovendien kan de gemeente rekenen op extra inkomsten door de bouwleges en de OZB.

Rijkscoordinatieregeling

Omdat de gaswinning onder druk van de aardbevingsproblemen snel wordt teruggeschroefd, is er al op korte termijn veel stikstof nodig.
Daarom valt de bouw van de nieuwe fabriek onder de Rijkscoördinatieregeling. Hierdoor worden de bezwaartermijnen - en procedures korter.