Goed nieuws voor scholen, want Haren sluit 2014 positief af

© Henk Binnendijk/Groningen in Beeld
Dankzij een voorzichtige begroting en een sober, strak financieel beleid sluit de gemeente Haren de jaarrekening af met een positief resultaat van 910.000 euro.
Terugblik 2014

De jaarrekening 2014 geeft een beeld van de inkomsten, uitgaven, schulden en bezittingen van de gemeente Haren in het afgelopen jaar. Het college van B en W is tevreden met het resultaat.
Wethouder financien Paula Lambeck: 'We zijn blij met dit positieve resultaat, gezien de risico's en onzekerheden waar ook de gemeente Haren mee te maken krijgt.'
'De uitkeringen van het Rijk worden bijvoorbeeld kleiner, de risico's op het gebied van nieuwe taken in het sociale domein groter. Het is belangrijk dat onze buffer meegroeit, gelet op de onzekerheden en de onmogelijkheden in de toekomst.'

Bestemming resultaat

Het postieve saldo van 910.000 euro wordt voor een groot deel (400.000 euro) besteed om de scholen in Haren duurzamer te maken. Het andere deel wordt aan de Algemene Reserve toegevoegd.