College Menterwolde biedt excuses aan

© RTV Noord (archief)
Het college van B en W van Menterwolde biedt zijn excuses aan voor het onderschatten van de angstcultuur die heerste in het gemeentehuis.
De spijtbetuiging staat in een raadsstuk over het onderzoek waaruit blijkt dat er inderdaad sprake was van zo'n angstcultuur. In het stuk staat dat het college onder de indruk is van de eindconclusie van het rapport en zich realiseert dat ze in een eerder stadium de 'aard en omvang van deze problematiek onderschat heeft'. 

Intimidatie

Uit het onderzoek van bureau GITP bleek dat een groot deel van de ambtenaren leed onder een slechte werksfeer. Er was sprake van machtsmisbruik en intimidatie.  Naar aanleiding van het rapport werd gemeentesecretaris Henk van der Wal aan de kant gezet. 
Voordat het rapport verscheen was burgemeester Eduard van Zuijlen al opgestapt. Hij zei dat hij zich niet kon vinden in de bestuurscultuur in het gemeentehuis. 
Eind januari schreven hij en de wethouders nog een brief aan de raad, waarin het bestaan van een angstcultuur ten stelligste werd ontkend. In die brief kregen de fractievoorzitters van de PvdA en Kritisch Menterwolde de wind van voren, omdat ze vragen hadden gesteld over de slechte werksfeer. Ook het Dagblad van het Noorden, dat over de situatie in het gemeentehuis berichtte, kreeg harde kritiek. Van het artikel dat de krant afdrukte over de angstcultuur zou weinig kloppen. 

Niet passend

Daarover schrijf het gemeentebestuur - onder aanvoering van de nieuwe burgemeester Rein Munniksma- nu:  'Het college realiseert zich ook dat de brief van 27 januari 2015 en met name de passages richting twee fractievoorzitters en de pers niet passend zijn'. 
Het onderzoek naar de angstcultuur wordt op donderdag 28 mei behandeld door de raad.