Hoogezand gaat meer uitstapjes voor 'arme inwoners' vergoeden

Hoogezandsters met een minimuminkomen kunnen straks ook een vergoeding krijgen voor een bezoek aan een sportschool, museum, concert, attractiepark, dierentuin of kunstuitleen.
De vergoeding wordt betaald uit het zogeheten Stimuleringsfonds van de gemeente Hoogezand-Sappemeer.

Uitbreiding

Doordat de armoede toeneemt wil Hoogezand-Sappemeer de mogelijkheden van het Stimuleringsfonds fors uitbreiden. Zo willen burgemeester en wethouders de inkomensgrens oprekken van 110 naar 115 procent van het minimum.
Ook komen meer activiteiten voor vergoeding in aanmerking en hoeven die activiteiten niet binnen de gemeentegrens plaats te vinden. Verder wordt de aanvraagprocedure vereenvoudigd, zo is het voorstel.

Kosten

De kosten van de uitbreiding moeten worden betaald van het extra geld, dat de gemeente in 2014 beschikbaar heeft gesteld voor intensivering van de armoedebestrijding. De gemeenteraad moet de plannen overigens nog wel goedkeuren.